Techno Study
Gizlilik Politikası
Son revize tarihi: Temmuz 2022
1. Giriş
Web sitemizi ziyaret edenlerin gizliliği bizim için çok önemlidir ve bunu korumaya kararlıyız.
Bu Gizlilik Politikası, Hizmeti kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesiyle ilgili politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve Size gizlilik haklarınız ve kanunun Sizi nasıl koruduğu hakkında bilgi verir.
Kişisel verilerinizi Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.

2. Tanımlar
• "Kişisel Veri" kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
• GDPR'nin amaçları doğrultusunda Kişisel Veriler, sizinle ilgili bir ad, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı veya fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimlik.
• "Hizmet", Web Sitesini ifade eder.
• techno.study/tr'den erişilebilen "Web sitesi"
• "Siz", uygun olduğu şekilde, Hizmete erişen veya Hizmet'i kullanan kişi veya söz konusu kişinin adına Hizmet'e eriştiği veya Hizmet'i kullandığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir.
• GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) kapsamında, Hizmeti kullanan kişi olduğunuz için Veri Sahibi veya Kullanıcı olarak anılacaksınız.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Esaslar
GDPR'nin 5. Maddesi, tüm kişisel verilerin işlenmesi gereken altı ilke içerir.
Bunlar:
• Yasallık, adalet ve şeffaflık: yasalara uyarız; kişisel verileri yalnızca insanların makul olarak bekleyeceği şekilde işleriz; veri koruma uygulamalarımız konusunda her zaman açığız.
• Amaç sınırlaması: Kişisel verileri normalde yalnızca toplamamız gereken belirli nedenle işlememiz gerekir, başka hiçbir şey işlememeliyiz.
• Veri minimizasyonu: İhtiyacımız olandan daha fazla veriyi işlemeyiz.
• Doğruluk: elimizde bulunan tüm kişisel verilerin yeterli ve doğru olduğundan emin oluruz.
• Depolama sınırlaması: kişisel verileri ihtiyacımız olandan daha uzun süre saklamayız.
• Dürüstlük ve gizlilik: Kişisel verileri her zaman güvenli bir şekilde işleriz.

4. Kişisel Veri Türleri
Aşağıdaki kişisel bilgi türleri toplanabilir, saklanabilir ve kullanılabilir:
• IP adresiniz, coğrafi konumunuz, tarayıcı türü ve sürümü ve işletim sistemi dahil olmak üzere bilgisayarınız hakkında bilgiler;
• yönlendirme kaynağı, ziyaret süresi, sayfa görünümleri ve web sitesinde gezinme yolları dahil olmak üzere bu web sitesini ziyaretleriniz ve kullanımınız hakkında bilgiler;
• web sitemize kaydolduğunuzda girdiğiniz e-posta adresiniz gibi bilgiler;
• Web sitemizde bir profil oluştururken girdiğiniz bilgiler - örneğin adınız, soyadınız, kuruluş adınız, e-postanız, telefon numaranız, adresiniz, web sitemizdeki hizmetleri kullanırken girdiğiniz bilgiler;
• Bize başka bir kişinin kişisel bilgilerini ifşa etmeden önce, o kişinin bu kişisel bilgilerin bu politikaya uygun olarak hem ifşa edilmesi hem de işlenmesi için onayını almalısınız.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesi
Web sitemiz aracılığıyla bize iletilen kişisel bilgiler, bu politikada veya web sitesinin ilgili sayfalarında belirtilen amaçlar için kullanılacaktır. Kişisel bilgilerinizi aşağıdakiler için kullanabiliriz:
• web sitemizi ve işimizi yönetmek;
• web sitemizi sizin için kişiselleştirmek;
• web sitemizde bulunan hizmetleri kullanmanızı sağlamak;
• size ekstreler, faturalar ve ödeme hatırlatıcıları göndermek ve sizden ödeme almak;
• size pazarlama dışı ticari iletişimler göndermek;
• posta yoluyla veya özellikle kabul ettiğiniz durumlarda, e-posta veya benzeri bir teknoloji aracılığıyla size işimizle veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz özenle seçilmiş üçüncü tarafların işletmeleriyle ilgili pazarlama iletişimleri göndermek (bizi şu adresten bilgilendirebilirsiniz) artık pazarlama iletişimine ihtiyacınız yoksa istediğiniz zaman);
• üçüncü taraflara kullanıcılarımız hakkında istatistiksel bilgiler sağlamak (ancak bu üçüncü taraflar bu bilgilerden herhangi bir bireysel kullanıcıyı belirleyemez);
• web sitemizle ilgili olarak sizin tarafınızdan veya sizin hakkınızda yapılan soruşturma ve şikayetlerle ilgilenmek;
• web sitemizi güvenli tutmak ve dolandırıcılığı önlemek;
• web sitemizin kullanımının tabi olduğu hüküm ve koşullara uygunluğun doğrulanması Web sitemizde yayınlanması için kişisel bilgiler verirseniz, bu bilgileri bize verdiğiniz lisansa uygun olarak yayınlar ve başka bir şekilde kullanırız. Gizlilik ayarlarınız, bilgilerinizin web sitemizde yayınlanmasını sınırlamak için kullanılabilir ve web sitesindeki gizlilik kontrolleri kullanılarak ayarlanabilir. Açık onayınız olmadan, kişisel bilgilerinizi herhangi bir üçüncü tarafa, onların veya başka herhangi bir üçüncü tarafın doğrudan pazarlaması için vermeyeceğiz.

6. Legal Basis for Processing Personal Data
Kişisel Verileri aşağıdaki koşullar altında işleyebiliriz:
Onay: Kişisel Verilerin bir veya daha fazla belirli amaç için işlenmesine onay verdiniz.
Bir sözleşmenin ifası: Sizinle bir sözleşmenin ifası ve/veya sözleşme öncesi yükümlülükleri için Kişisel Verilerin sağlanması gereklidir.
Yasal yükümlülükler: Kişisel Verilerin işlenmesi, Şirketin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uyum için gereklidir.
Hayati menfaatler: Kişisel Verilerin işlenmesi, Sizin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerini korumak için gereklidir.
Kamu çıkarları: Kişisel Verilerin işlenmesi, kamu yararına yürütülen bir görevle veya Şirkete verilen resmi yetkinin kullanılmasıyla ilgilidir.
Meşru menfaatler: Kişisel Verilerin işlenmesi, Şirket tarafından izlenen meşru menfaatlerin amaçları için gereklidir.
Web sitemizi ilk ziyaret ettiğinizde, bu politikanın şartlarına uygun olarak tanımlama bilgilerini kullanmamıza izin vermeniz, web sitemizi her ziyaret ettiğinizde tanımlama bilgilerini kullanmamıza izin verir.

7. Kişisel Verilerin Saklanması
• Bu Bölüm, kişisel bilgilerin saklanması ve silinmesine ilişkin yasal yükümlülüklerimize uymamızı sağlamak için tasarlanmış veri saklama politikalarımızı ve prosedürümüzü belirlemektedir.
• Herhangi bir amaç veya amaç için işlediğimiz kişisel bilgiler, bu amaç veya amaçlar için gerekenden daha uzun süre saklanmayacaktır.
• Mevcut bir müşteri olduğunuzda, kişisel verilerinizi sözleşme ve/veya iş ilişkimiz devam ettiği sürece saklayacağız. Kişisel verilerinizi, sözleşme ve/veya iş ilişkimizin sona ermesinden sonra beş (5) yıl boyunca aracı bir veri tabanına yerleştirebiliriz.
• Kurulmuş bir sözleşme ve/veya iş ilişkisi olmayan bir potansiyel müşteri iseniz, verilerinizi bizimle en son iletişime geçmenizden itibaren üç (3) yıldan fazla tutmayacağız.
• Adaysanız, işe alınmazsanız, bizimle paylaştığınız bilgileri, bilgileri paylaşmanızdan en geç iki (2) yıl sonra sileceğimizi lütfen unutmayın.
• Yukarıda belirtilen güvenlik, bakım ve iyileştirme amaçlarıyla toplayabileceğimiz günlük bilgileri, toplandıktan sonra bir (1) yıldan fazla saklanmayacaktır.
• Bu Bölümün diğer hükümlerine bakılmaksızın, kişisel verileri içeren belgeleri (elektronik belgeler dahil) saklayacağız:
• yasa gereği yapmamız gerektiği ölçüde;
• belgelerin devam eden veya ileriye dönük herhangi bir yasal işlemle ilgili olabileceğine inanırsak;
• yasal haklarımızı tesis etmek, kullanmak veya savunmak için (dolandırıcılığı önleme ve kredi riskini azaltma amacıyla başkalarına bilgi sağlamak dahil).

8. Kişisel bilgilerin ifşa edilmesi
Kişisel bilgilerinizi, bu politikada belirtilen amaçlar için makul bir şekilde gerekli olduğu şekilde çalışanlarımıza, görevlilerimize, sigortacılarımıza, profesyonel danışmanlarımıza, acentelerimize, tedarikçilerimize veya taşeronlarımıza ifşa edebiliriz.
Kişisel bilgilerinizi, bu politikada belirtilen amaçlar için makul bir şekilde gerekli olduğu şekilde çalışanlarımıza, görevlilerimize, sigortacılarımıza, profesyonel danışmanlarımıza, acentelerimize, tedarikçilerimize veya taşeronlarımıza ifşa edebiliriz.

9. Uluslararası veri aktarımları
Topladığımız bilgiler, bilgileri bu politikaya uygun olarak kullanmamızı sağlamak için faaliyet gösterdiğimiz herhangi bir ülkede saklanabilir, işlenebilir ve bunlar arasında aktarılabilir.
Topladığımız bilgiler, Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde yürürlükte olanlara eşdeğer veri koruma yasalarına sahip olmayan aşağıdaki ülkelere aktarılabilir: Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, Çin ve Hindistan.
Web sitemizde yayınladığınız veya web sitemizde yayınlanmak üzere sunduğunuz kişisel bilgiler, internet aracılığıyla dünyanın her yerinde bulunabilir. Bu tür bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasını veya kötüye kullanılmasını engelleyemeyiz.
Bu Bölümde açıklanan kişisel bilgilerin transferini açıkça kabul ediyorsunuz.

10. GDPR Kapsamındaki Haklarınız
Şirket, Kişisel Verilerinizin gizliliğine saygı göstermeyi ve haklarınızı kullanabileceğinizi garanti etmeyi taahhüt eder.
Bu Gizlilik Politikası kapsamında ve AB içindeyseniz kanunen şu haklara sahipsiniz:
Kişisel Verilerinize erişim talep edin. Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilere erişme, bunları güncelleme veya silme hakkı. Mümkün olduğunda, Kişisel Verilerinize doğrudan hesap ayarlarınız bölümünden erişebilir, bunları güncelleyebilir veya silinmesini talep edebilirsiniz. Bu işlemleri kendiniz gerçekleştiremiyorsanız, Size yardımcı olmamız için lütfen Bizimle iletişime geçin. Bu aynı zamanda Sizin hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilerin bir kopyasını almanızı da sağlar.
Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilerin düzeltilmesini talep edin. Hakkınızda tuttuğumuz eksik veya yanlış bilgileri düzeltme hakkına sahipsiniz.
Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme. Bu hak, işlememiz için yasal dayanak olarak meşru bir menfaate dayandığımız ve Kişisel Verilerinizi bu temelde işlememize itiraz etmenizi gerektiren özel durumunuzla ilgili bir şey olduğunda mevcuttur. Ayrıca, Kişisel Verilerinizi doğrudan pazarlama amaçlarıyla nerede işlediğimize itiraz etme hakkınız da vardır.
Kişisel Verilerinizin silinmesini talep edin. Kişisel Verileri işlemeye devam etmemiz için geçerli bir neden olmadığında Bizden Kişisel Verileri silmemizi veya kaldırmamızı isteme hakkına sahipsiniz.
Kişisel Verilerinizin aktarılmasını talep edin. Size veya seçtiğiniz bir üçüncü tarafa, Kişisel Verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilen bir formatta sağlayacağız. Lütfen, bu hakkın yalnızca başlangıçta bize kullanma izni verdiğiniz veya bilgileri Sizinle bir sözleşme yapmak için kullandığımız otomatikleştirilmiş bilgiler için geçerli olduğunu unutmayın.
Onayınızı geri çekin. Kişisel Verilerinizi kullanma konusundaki onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çekerseniz, Size Hizmetin belirli belirli işlevlerine erişim sağlayamayabiliriz.

11. Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Kişisel bilgilerinizin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını veya değiştirilmesini önlemek için makul teknik ve organizasyonel önlemler alacağız.
Verdiğiniz tüm kişisel bilgileri güvenli (şifre ve güvenlik duvarı korumalı) sunucularımızda saklayacağız.
İnternet üzerinden bilgi iletiminin doğası gereği güvensiz olduğunu ve internet üzerinden gönderilen verilerin güvenliğini garanti edemeyeceğimizi kabul ediyorsunuz.
Web sitemize erişmek için kullandığınız şifreyi gizli tutmakla yükümlüsünüz; sizden şifrenizi istemeyeceğiz (web sitemizde oturum açtığınız zamanlar hariç).

12. Üçüncü Şahıs Web Siteleri
Web sitemiz, üçüncü taraf web sitelerine köprüler ve bu web sitelerinin ayrıntılarını içerir. Üçüncü şahısların gizlilik politikaları ve uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz ve sorumluluğumuz yoktur.

13. Sosyal Eklentiler
Web sitemizde ve Destek Merkezimizde Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter ve Instagram'a bağlanan paylaşım butonlarımız var. Bunlar, üçüncü taraf eklentileri değildir ve aktif olarak göndermez veya üçüncü tarafların kişisel verileri veya başka herhangi bir tür bilgiyi almasına izin vermez. Paylaşma düğmeleri, sizi yalnızca tıklandığında üçüncü tarafın ilgili web sitesine yönlendiren köprülerdir.

14. Çerezler
Web sitemiz çerez kullanır.
Çerezler, bir web sitesinden gönderilen ve kullanıcı gezinirken kullanıcının web tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayarında depolanan küçük veri parçalarıdır. Tarayıcınız her mesajı çerez adı verilen küçük bir dosyada saklar. Sunucudan başka bir sayfa talep ettiğinizde, tarayıcınız çerezi sunucuya geri gönderir. Tanımlama bilgileri, web sitelerinin bilgileri hatırlaması veya kullanıcının tarama etkinliğini kaydetmesi için güvenilir bir mekanizma olacak şekilde tasarlanmıştır.
Çerezler hakkında daha fazla bilgiyi Çerez Politikası'nda bulabilirsiniz

15. İş yeniden düzenlemeleri
Birçok kuruluş gibi, Techno Study de zaman zaman dünya çapındaki ticari faaliyetlerini yeni işletmeler satın alarak veya mevcut işletmeleri satarak veya birleştirerek yeniden düzenleyebilir. Bu, kişisel verileri işimizin bir kısmının potansiyel veya gerçek alıcılarına ifşa etmemizi veya potansiyel satıcılardan kişisel veriler almamızı içerebilir.

16. Değişiklikler
Web sitemizde yeni bir sürüm yayınlayarak bu politikayı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu politikadaki değişiklikleri anladığınızdan emin olmak için bu sayfayı ara sıra kontrol etmelisiniz. Bu politikadaki değişiklikleri size e-posta veya web sitemizdeki özel mesajlaşma sistemi aracılığıyla bildirebiliriz.
Techno
Study

© 2023 Techno Study Bilişim Yazılım Eğitim Danışmanlık Hizmetleri AŞ. MERSiS No: 0833119074500001


Kurslar
SDET - Yazılım Test Uzmanı
Android Uygulama Geliştirme
Veri Bilimi
Job Center & Arbeitsamt
Şirket
İletişim
İstanbul / TÜRKİYE
turkey@techno.study