Techno Study
Kullanım Şartları
Son revize tarihi: Temmuz 2022
1) Kabul
Techno Study ("Şirket") web sitesine erişerek ve göz atarak veya buradan herhangi bir içerik indirerek ve/veya kullanarak, aşağıda belirtilen Kullanım Koşullarını kabul etmiş ve kabul etmiş olursunuz.

2) Web sitesinin amacı
Şirketin web sitesinde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sizinle Şirket arasında ticari bir teklif, bir lisans, bir danışmanlık, güvene dayalı veya profesyonel ilişki olarak yorumlanamaz. Bu sitede sağlanan hiçbir bilgi, bağımsız araştırmanızın yerine geçemez.
Bu web sitesinde verilen bilgiler, ülkenizde bulunmayan ürün veya hizmetlerle ilgili olabilir.

3) Üçüncü Taraf Web Sitelerine Bağlantılar
Üçüncü taraf web sitelerine verilen bağlantılar yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve bu tür siteler Şirketin kontrolü dışında olduğundan, Şirket logosunu içerseler bile, Bağlantı verilen sitelerin Şirket tarafından herhangi bir şekilde onaylandığı veya tasdik edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle Şirket, bağlantı verilen herhangi bir sitenin içeriğinden veya burada yer alan herhangi bir bağlantıdan sorumlu tutulamaz.

4) Fikri Mülkiyet
Bu web sitesi fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır ve Şirketin münhasır mülkiyetindedir. Metinler, veriler, grafikler, resimler, sesler, videolar, logolar, simgeler veya HTML kodu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere içerdiği tüm materyaller fikri mülkiyet yasası kapsamında korunmaktadır ve Şirketin veya üçüncü tarafın mülkiyetinde kalacaktır.
Bu materyali fikri mülkiyet hukukunu yöneten ilkelere uygun olarak kişisel ve ticari olmayan amaçlar için kullanabilirsiniz. Şirketin web sitesinin içeriğinin, Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın başka herhangi bir şekilde kullanılması veya değiştirilmesi yasaktır.

5) Garanti ve Sorumluluk
İndirilebilir yazılım da dahil olmak üzere Şirketin web sitesinde yer alan tüm materyaller, "olduğu gibi" ve geçerli yasaların izin verdiği ölçüde herhangi bir garanti olmaksızın sağlanır; Şirket, web sitesi aracılığıyla güvenilir bilgi sağlamak için makul çabayı gösterecek olsa da, Şirket bu web sitesinde yanlışlıklar, hatalar ve/veya eksiklikler, virüsler, solucanlar, Truva atları ve benzerlerinin bulunmadığını veya içeriğinin uygun olduğunu garanti etmez. Özel kullanımınız için veya güncel ve Şirket bilgileri herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Şirket, bu sitede bulunan herhangi bir yazılımın kullanımından elde edilen herhangi bir sonucu garanti etmez. Bu sitede yer alan materyallerin her türlü kullanımından yalnızca siz sorumlusunuz.
Bu sitede yer alan bilgiler, Şirket ile akdi ilişkinin bir sonucu olarak sizin için geçerli olabilecek garantiyi genişletmez veya değiştirmez.
Şirket, kar veya gelir kaybı, iş kesintisi, kullanımdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı veri kaybı, kullanılamama veya bunlara güvenilme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu sitede veya bağlantılı herhangi bir sitede bulunan materyalden dolaylı veya arızi zarardan sorumlu olmayacaktır.

6) Çevrimiçi Gizlilik Politikası
Lütfen Çevrimiçi Gizlilik Politikamızı kontrol edin

7) Kullanıcı Yorumları
Şirket, web sitesinde yayınlayabileceğiniz bilgileri izlemek için herhangi bir yükümlülük üstlenmez.
Web sitesi aracılığıyla Şirkete iletebileceğiniz herhangi bir bilgi, Materyal ("Materyal" terimi, bize gönderilen tüm projeleri, dosyaları veya diğer ekleri kapsamayı amaçlamaktadır) veya kişisel veriler dışındaki yorumların ihlal etmeyeceğini garanti edersiniz. fikri mülkiyet hakları veya geçerli diğer yasalar. Bu tür bilgiler, Materyaller veya yorumlar, gizli ve özel olmayan olarak ele alınacaktır. Herhangi bir bilgi veya malzeme göndererek, Şirkete bu tür bilgileri, Materyali veya yorumları, bunların altında yatan fikir, kavram veya know-how ("Materyal" terimi) dahil olmak üzere kullanması, yürütmesi, göstermesi, değiştirmesi ve iletmesi için sınırsız ve geri alınamaz bir lisans vermiş olursunuz. ”. Gönderilen tüm projeleri, dosyaları veya diğer ekleri kapsamayı amaçlamaktadır). Şirket, bu tür bilgileri istediği şekilde kullanma hakkını saklı tutar.

8)ETK-KVKK Onay Ve Açık Rıza Metni
Techno Study Bilişim Yazılım Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından iletişim bilgilerime ticari e-posta ve mesaj gönderilmesini kabul ediyorum.
İÇERİKTechno Study Bilişim Yazılım Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.ile paylaşmış olduğum iletişim bilgilerimin her türlü pazarlama faaliyeti kapsamında kullanılmasına, tarafımla sms, e-posta, telefon kanallarıyla iletişime geçilmesine ve belirtilen yollarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onay verdiğimi; bu kapsamda Techno Study Bilişim Yazılım Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve kanuni ilkelere uygun şekilde, veri sorumlusu Techno Study Bilişim Yazılım Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile bu şirketin ortakları, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından, yasal nedenlerle otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde veya yurt dışına aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde işlenmesine, ilgili tüm yasal haklarım hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin (rıza/onay) verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Techno
Study

© 2023 Techno Study Bilişim Yazılım Eğitim Danışmanlık Hizmetleri AŞ. MERSiS No: 0833119074500001
Kurslar
SDET - Yazılım Test Uzmanı
Android Uygulama Geliştirme
Veri Bilimi
Job Center & Arbeitsamt
Şirket
İletişim
İstanbul / TÜRKİYE
turkey@techno.study
Amazon Kursları